Telefonische Medische Zorg

Wanneer u belt naar 181, bent u verbonden met MediCall. De verpleegkundige analyseert uw klachten en bepaalt in overleg met de dienstdoende arts of het een spoedgeval is. Aan de hand van uw symptomen krijgt u direct advies van ons voor zelfzorg. Vervolgens wordt u gevraagd naar de kliniek te komen. Ook wanneer het gaat om een geval dat geen spoedeisend karakter draagt, zal de verpleegkundige met u bespreken wat u verder zelf kunt doen.

Adviezen
 Stel dat uw kind koorts heeft. U belt naar 181 en krijgt de verpleegkundige aan de lijn. Die vraagt allereerst wat de symptomen zijn. Dat kan bijvoorbeeld zijn een koortsstuip, die niet over is binnen een bepaalde periode. Volgende vragen kunnen zijn:
 ‘Kreunt het kind? Is het kind suf? Heeft het kind vlekjes? Hoe drinkt het kind: minder dan de helft van de normale hoeveelheid? Ademt het kind snel?’ Aan de hand van deze vragen verzamelt de verpleegster informatie, die wordt doorgegeven aan de arts.
In overleg wordt vastgesteld of het een spoedgeval betreft.

Diverse diensten
Krijgt u het advies om naar de kliniek te komen, dan bent u er terecht voor een scala aan diensten.
Daaronder vallen:
- Reguliere onderzoeken
- Wond- en infectiebehandelingen
- ECG-scans
- Bloed- en urinetesten
- Kleine chirurgische ingrepen
- Het toedienen van infuus
- Het uit- of schoonspuiten van de oren
- Doorverwijzing naar een specialist.

Directe hulp
 In principe bent u meteen aan de beurt als u bij MediCall aankomt. De afspraak is immers al telefonisch gepland. Toch kan het gebeuren dat u even moet wachten, omdat een consult die op dat moment gaande is, iets langer kan duren dan verwacht, of omdat er heel acute hulpvragen tussendoor komen. De doktersassistente kan meestal wel schatten wat de wachttijd is.

Herhalingsrecept
 Normaal gesproken vraagt u een herhalingsrecept bij uw eigen huisarts aan. Maar in dringende gevallen kan de dienstdoende arts op de MediCallpoli een herhalingsrecept voorschrijven. U krijgt dan een over bruggingsrecept, zodat u voldoende medicijnen heeft totdat uw eigen huisarts weer spreekuur heeft.

Betalingsmogelijkheid
Na het consult wordt u de rekening aangeboden. U beschikt over de mogelijkheid om contant of met uw PIN-pas te betalen.

 

preload preload