Hoge koorts met als oorzaak malaria

Van acute koorts is sprake als de koorts minder dan 5 dagen duurt. Op zich kan koorts gevaarlijk zijn, maar het probleem is vooral de tolerantie. Een koorts die slecht wordt verdragen moet als spoedgeval worden behandeld. De meest voorkomende oorzaken van koorts zijn bacteriële of virale infecties. Zodra de infectie is opgespoord, kan de arts een aangepaste behandeling voorschrijven. Het is wel opletten voor aanhoudende koorts zonder duidelijke oorzaak. In dat geval zijn een aantal onderzoeken vereist. Wordt de koorts slecht verdragen, dan moet de patiënt opgenomen worden in het ziekenhuis om een aantal onderzoeken te laten uitvoeren. Een infectieziekte die gekenmerkt wordt door hoge koorts, is Malaria. Dit is een parasitaire infectieziekte van de rode bloedcellen, die wordt veroorzaakt door malariaparasieten. Malariaparasieten worden verspreid door muskieten. Als je gestoken wordt door een geïnfecteerde muskiet, dan komen er malariaparasieten in je lichaam terecht. Symptomen van malaria zijn, naast hoge koorts, ook rillingen, griepachtige symptomen en bloedarmoede. Het woord 'malaria' is afgeleid van 'mala aira': 'slechte lucht'. Het is één van de meest bedreigende en gevreesde infectieziekten in de (sub)tropen. Er worden verschillende vormen van malaria onderscheiden, waarvan de malaria tropica de gevaarlijkste is en onbehandeld binnen 48 uur de dood tot gevolg kan hebben. Deze vorm wordt veroorzaakt door Plasmodium falciparum. De overige drie worden veroorzaakt door Plasmodium malariae, Plasmodium ovale en Palsmodium vivax en kennen een minder ernstig ziekteverloop. Malaria komt in Suriname in feite alleen in bepaalde gebieden voor, zoals het binnenland, maar vanwege de migratie van binnenlandbewoners van en naar gebieden in de kustvlakte, komen er ook gevallen van malaria in de Paramaribo en de kuststreek voor. De malariabestrijding is in de afgelopen jaren echter zo succesvol geweest, dat er zich nauwelijks meer malariagevallen voordoen. Toch blijft het een ziekte waar je op bedacht moet zijn. De eerste symptomen treden normaliter twaalf dagen tot zes weken na de steek op. Zonder behandeling zullen de typen Plasmodium malariae, Plasmodium ovale en Palsmodium vivax terugkerende aanvallen van de symptomen veroorzaken, namelijk telkens wanneer rode bloedcellen worden vernietigd. Aanvallen duren meestal vier tot acht uur en keren om de twee tot drie dagen terug. Dit is afhankelijk van het type parasiet. Symptomen kunnen zijn: - hoge koorts; - koude rillingen; - anemie of bloedarmoede; - hevig zweten of transpireren; - verwardheid; - gewrichtspijn; - hoofdpijn; - geelzucht; - spierpijn; - misselijkheid; - braken; - vermoeidheid; - diarree; - coma; - stuiptrekkingen bij kinderen

delen op facebookdelen via twitter


preload preload